top of page

PRE ÚSPECH JE POTRENÉ NAJPRV POCHOPIŤ ČO JE TO

marketingový plán

Majte viac času pre seba alebo svoju rodinu! Buďte nezávislí finančne aj časovo.

ČO JE MLM

mp

Multi-level marketing, alebo po slovensky sieťový marketing, je využívaný po celom svete v rôznych odvetviach na predaj produktov či služieb. Ide o najrozšírenejšiu formu odmeňovania distribútorov v priamom predaji. Ako predajca ste odmeňovaní nielen za váš predaj výrobkov, ale získate podiel aj z predaja ostatných distribútorov, ktorých ste do systému priviedli.

Cheerful marketing people brainstorming

• BINÁRNY MARKETING

• KLASICKÝ (JEDNOÚROVŇOVÝ) MARKETING

In a Meeting

MARKETINGOVÝ PLÁN

Úspech spoločnosti Vertera spočíva vo využívaní vlastného jedinečného marketingového plánu. Prácu jej členov, manažérov a lídrov zastrešujú hneď dva typy marketingu:

Tieto dve cesty zároveň definujú výšku a spôsob výpočtu odmien všetkých partnerov. Oba spôsoby sú pre vaše podnikanie rovnako výhodné. Registrovať sa a dosiahnuť ktorúkoľvek úroveň v štruktúre spoločnosti môže každý, kto má 18 alebo viac rokov. Odmeny na jednotlivých pozíciách sú určované konkrétnym objemom nákupov za mesiac, ktorý vyjadruje jednotka skóre. V spoločnosti Vertera poznáme dva typy skóre:

• BPV (Binary Personal Volume) sa používa pri výpočte odmien v binárnom marketingu,

• CPV (Classic Personal Volume) sa používa pri výpočte odmien v klasickom marketingu.

BINÁRNY MARKETING

Pre binárnu štruktúru je charakteristické číslo dva. Tento systém odmeňovania sa riadi niekoľkými základnými podmienkami. Ako nováčik musíte priviesť ďalších dvoch partnerov (iba dvoch a zaregistrovať ich pod seba) a zároveň splniť svoje osobné ciele. Každý ďalší pozvaný člen bude v štruktúre zaradený pod jedného z vašich pôvodných dvoch. Toto vám umožní efektívne budovať svoju sieť a zaistiť, aby sa rozvíjala tým správnym smerom. Cestou binárneho marketingu sa v spoločnosti Vertera môžete dostať na 5 rôznych úrovní, získať 5 rozličných bonusov a množstvo ďalších zaujímavých odmien.

KLASICKÝ MARKETING

V klasickom marketingu sa stávate sponzorom. Ako sponzor môžete vo firemnej hierarchii pod seba registrovať neobmedzený počet ďalších členov. Vaša odmena je určovaná obratom celej vašej obchodnej skupiny (vrátane obratu, ktorý urobia ľudia v druhej, tretej a ďalších úrovniach pod vami). Touto marketingovou cestou môžete v spoločnosti Vertera získať 3 významné bonusy a špeciálne odmeny až z 8 rôznych fondov.

Image by Campaign Creators
Marketing,členstvo

Marketing,členstvo

bottom of page